Brahmam Okate Song Lyrics – Annamacharya Sankeertana

Brahmam Okate Song Lyrics – Annamacharya Sankeertana Brahmam Okate Song Lyrics : బ్రహ్మ మొకటే పర  బ్రహ్మ మొకటే పర బ్రహ్మ మొకటే  పర బ్రహ్మ మొకటే కందువగు హీనాధికము లిందు లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకుల మంతా ఒకటే అందరికీ శ్రీహరే అంతరాత్మ నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయునొకటే అండనే బంటు నిద్ర – అదియు నొకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమియొకటే చండాలుడుండేటి సరిభూమి యొకటే అనుగు … Read more

Ramraksha Stotra Lyrics – SriRam

Ramraksha Stotra Lyrics – SriRam Ramraksha Stotra Lyrics : श्रीगणेशायनम: । अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य । बुधकौशिक ऋषि: । श्रीसीतारामचंद्रोदेवता । अनुष्टुप् छन्द: । सीता शक्ति: । श्रीमद्‌हनुमान् कीलकम् । श्रीसीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोग: ॥ ॥ अथ ध्यानम् ॥ ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्‌मासनस्थं । पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् ॥ वामाङ्‌कारूढ-सीता-मुखकमल-मिलल्लोचनं नीरदाभं । नानालङ्‌कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचंद्रम् ॥ ॥ इति ध्यानम् … Read more

Bajrang Baan Lyrics – श्री बजरंग बाण

Bajrang Baan Lyrics – श्री बजरंग बाण  दोहा : निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करैं सनमान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान॥ चौपाई : जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजै प्रभु अरज हमारी॥ जन के काज बिलंब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै॥ जैसे कूदि सिंधु महिपारा। सुरसा बदन पैठि बिस्तारा॥ आगे … Read more

Om Tryambakam Yajamahe lyrics – Bhakti

Om Tryambakam Yajamahe lyrics – Bhakti Om Tryambakam Yajamahe : Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat Mahamrityunjaya Mantra Lyrics in Hindi ओम त्र्यंबकम याजमाहे सुगांधिम पुष्तीवर्धनम उर्वुकुमाइव बंधनन श्रीमती मुंशी ममृितत Mahamrityunjaya Mantra in Telugu ఓం త్రయంబకం యజామహే  సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉరువరుకమివ బబన్ధనత్  మ్రుతోర్ ముక్షియ మమ్రుతాట్

Hanuman Chalisa in Telugu – హనుమాన్ చలిసా

 హనుమాన్ చలిసా (Tulsidas) – Hanuman Chalisa in Telugu  Hanuman Chalisa in Telugu : దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి | వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ‖ బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార | బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ‖ ధ్యానమ్ గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ | రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ … Read more

Manidweepa Varnana Telugu Lyrics

Manidweepa  Varnana Lyrics in Telugu Manidweepa  Varnana Lyrics : మహశక్తీ మణిద్వీప  నివాసిని  ముల్లొకాలకు మూల ప్రకాశిని మణిద్వీపములో మంత్రరూపీణి  మన మనస్సులలో కొలువైయుంది  సుగంధ పుష్పాలెన్నోవెలు అనంత సుందర సువర్ణపూలు ఆచంచలoబగు మనోసుఖాలు  మణిద్వీపానికి మహానిధులు లక్షల లక్షల లావణ్యాలు  అక్షర లక్షల వాక్ సంపదలు  లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు  మణిద్వీపానికి మహానిధులు పారిజాత వన సౌగంధాలు  సూరాధినాధుల సత్సంగాలు గంధర్వాదుల గానస్వరాలు  మణిద్వీపానికి మహానిధులు పద్మరాగములు సువర్ణమణులు పది ఆమడల పొడువున … Read more

Jai Ambe Gauri Aarti – जय अम्बे गौरी आरती

Jai Ambe Gauri Maiya Jai Shyama Gauri जय अम्बे गौरी आरती ॥ॐ जय अम्बे गौरी…॥ जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दोउ नैना, चंद्रवदन नीको॥ ॥ॐ जय अम्बे गौरी…॥ कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै, रक्तपुष्प गल माला, कंठन पर साजै॥ … Read more

Aarti for Ganesh JI – Ganesh Aarti

Aarti for Ganesh JI – Ganesh Aarti Lyrics Ganesh Aarti  : जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा । माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥ एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी । माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी ॥ जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा । माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥ पान चढ़े … Read more

He Shiva Pati Parvati Pati Trahimam Lyrics

Parvati Pati Har Har Shambh – जय शिवशंकर, जय गंगाधर He Shiva Pati Parvati Pati Trahimam : जय शिवशंकर, जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुखराशी सुख-सार हरे, जय शशि-शेखर, जय डमरू-धर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनन्त अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार, साकार हरे … Read more

Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu Lyrics – सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु

सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu Lyrics  Subah Savere Lekar Tera Naam Prabhu Lyrics Subah Savere Leke Tera Naam Prabhu Karte Hai Hum Shuru Aaj Ka Kaam Prabhu Shuddh Bhav Se Tera Dhyan Lagaye Hum Vidhya Ka Vardaan Tumhi Se Paaye Hum Tumhi Se Hai Aagaaj Tumhi Se Anjaam … Read more

error: Content is protected !!