కృష్ణ and సత్యభామ Lyrics Telugu – Sammathame (2021)

కృష్ణ and సత్యభామ Lyrics Telugu, Krishna And Sathyabhama lyrics penned by Krishna Kanth song sung by singer Yazin Nizar, Sireesha Bhagavatula music Shekar Chandra Song Credits:Song: Krishna And SathyabhamaLyrics: Krishna KanthSingers: Yazin Nizar, Sireesha BhagavatulaMusic: Shekar Chandra కృష్ణ and సత్యభామ Lyrics Telugu – Sammathame (2021) కృష్ణ and సత్యభామ Lyrics Telugu నేనూహించలే నేననుకున్న అమ్మాయినువ్వేనని అసలూహించలే నేనూహించలే … Read more