పెన్నీ Lyrics in Telugu – Sarkaru Vaari Paata (2022)

పెన్నీ Lyrics in Telugu, ఎవ్రీ పెన్నీ ఎవ్రీ పెన్నీ every penny song sung by singer Nakash Aziz penny lyrics penned by Anantha Sriram composed by Thaman S from telugu movie sarkaru vaari paata

Song Credits:
Singer – Nakash Aziz
Lyrics – Anantha Sriram
Song – Penny
Music – Thaman S
Label Credits – Thaman S

పెన్నీ Lyrics in Telugu – Sarkaru Vaari Paata (2022)

పెన్నీ-Lyrics-in-Telugu-Sarkaru-Vaari-Paata-2022

పెన్నీ Lyrics in Telugu Sarkaru Vaari Paata

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ

లెట్ మీ సీ యువర్ కేవైసీ

చెక్ చెక్ దేదే చెక్ చెక్ దేదే
చెక్ చెక్ చెక్కు చెక్కుదే

చెక్కెయ్యాలని చూశావంటే
చుక్కల్ చూస్తావ్ బె

దక్ దక్ దేదే దక్ దక్ దేదే
దకు దకు దకుదే

డేటిచ్చాక దాటిందంటే
ధమ్కీ తప్పదురే

నీ బాబు బిల్ గేట్స్ అయినా
నీ బాబాయ్ బైడెన్ అయినా

నా బాకీ రాలేదంటే
బ్లాస్టే ఏ స్టేటయినా

కాకా నువ్వు లోకల్వైనా
నా మార్కెట్ గ్లోబల్ నయినా
గ్లోబంతా దేకించేస్తా యాడున్నా

ఎవ్రీ పెన్నీ ఎవ్రీ పెన్నీ
లెట్స్ లవ్ ఎవ్రీ పెన్నీ పెన్నీ

నీదే అవనీ నాదే అవనీ
రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ పెన్నీ పెన్నీ

ఎవ్రీ పెన్నీ ఎవ్రీ పెన్నీ
లెట్స్ లవ్ ఎవ్రీ పెన్నీ, పెన్నీ

ఇచ్చిందల్లా ఇంట్రెస్ట్ తో
లాగేస్తా తన్నీ తన్నీ పెన్నీ

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ

లెట్ మీ సీ యువర్ కేవైసీ

పెన్నీ పెన్నీ పెన్నీ
పెన్నీ పెన్నీ పెన్నీ

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ

చెప్పకురా తోలు తొక్క
తప్పదు నా వడ్డీ లెక్క

నువ్వెగవేతల్లో పహిల్వానైతే
నే న్నీ సైతాన్ బ్రో

అప్పుకి హానెస్టీ పక్కా
తిప్పకు చీరేస్తా డొక్క

నువ్ గుడిలో ఉన్నా
గుహలో ఉన్నా
నీకెదురైతాన్ రో

డల్లాస్ లో డాలర్ బిళ్ళా
యూరప్ లో యూరో బిళ్ళా

రక్తాన్ని చిందిస్తేనే
గాని రాదోయ్ మళ్ళా

నీ లాకర్ ఫుల్ అవ్వాలా
నా ఫైనాన్స్ డల్ అవ్వాలా
నై చెల్తా మై హో కాబూలీవాలా

ఎవ్రీ పెన్నీ ఎవ్రీ పెన్నీ
లెట్స్ లవ్ ఎవ్రీ పెన్నీపెన్నీ

నీదే అవనీ నాదే అవనీ
రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ పెన్నీ పెన్నీ

ఎవ్రీ పెన్నీ ఎవ్రీ పెన్నీ
లెట్స్ లవ్ ఎవ్రీ పెన్నీ పెన్నీ

ఇచ్చిందల్లా ఇంట్రెస్ట్ తో
లాగేస్తా తన్నీ తన్నీ
పెన్నీ పెన్నీ

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ

లెట్ మీ సీ యువర్ కేవైసీ

అఅ అఅ అఅ అఅ
అఅ అఅ అఅ అఅ

లెట్ మీ సీ యువర్ కేవైసీ
పెన్నీ పెన్నీ

Leave a Reply