రాం సీతా రాం ఆదిపురుష్ లిరిక్స్ – ప్రభాస్ (2023)

రాం సీతా రాం ఆదిపురుష్ లిరిక్స్ in telugu written by Ramajogayya Sastry sung by singer karthik, sachet tandon and parampara tandon music composed by sachet parampara from telugu movie adipurush

Song Credits:
Song- రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్
Music- Sachet-Parampara
Singer- Karthik, Sachet Tandon, Parampara Tandon
Telugu Lyrics- Ramajogayya Sastry
Label- T-Series Telugu

రాం సీతా రాం ఆదిపురుష్ లిరిక్స్

రాముడు: నువ్వు రాజకుమారివి జానకి
నువ్వు ఉండాల్సింది రాజభవనంలో

సీత: నా రాఘవ ఎక్కడుంటే
అదే నా రాజమందిరం
మీ నీడైన మిమ్ముల్ని వదిలి వెళ్తుందేమో
మీ జానకి వెళ్ళదు.

హో ఓ
ఆదియు అంతము రామునిలోనే
మా అనుబంధము రామునితోనే

ఆప్తుడు బంధువు అన్నియు తానే
అలకలు పలుకులు ఆతనితోనే

సీతారాముల పున్నమిలోనే ఏ ఏ
నిరతము మా ఎద వెన్నెలలోనే

రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్

సీత: జానకి రాఘవది
ఎప్పటికీ ఈ జానకి రాఘవదే
నా రాఘవ ఎవరో ఆయన్నే అడిగి తెలుసుకో
నన్ను తీసుకువెళ్ళినపుడు

దశరధాత్మజుని పదముల చెంత
కుదుటపడిన మది
ఎదుగదు చింతా

రామనామమను రత్నమే చాలు
గళమున దాల్చిన కలుగు శుభాలు

మంగళప్రదము శ్రీరాముని
పయనమూ ఊ ఊ
ధర్మ ప్రమాణము రామాయణము

రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్
రాం సీతా రాం సీతా రాం జై జై రామ్

Faq – రాం సీతా రాం సీతా రాం

Ram sita ram song singer?

Karthik, Sachet Tandon, Parampara Tandon

Ram sita ram song Movie Name?

adipurush

Ram sita ram song Cast Name?

Prabhas and Kriti Shetty

Leave a Reply