every night in my dreams song lyrics – Titanic (1997)

every night in my dreams song lyrics, every night in my dreams lyrics in Telugu, every night in my dreams i see you i feel you song sung by Céline Dion music James Horner

Song Credits:
Singer – Céline Dion
Music – James Horner
Lyrics – James Horner & Will Jennings

every night in my dreams song lyrics – Titanic (1997)

every night in my dreams song lyrics English :

every night in my dreams song lyrics - Titanic (1997)

Every night in my dreams
I see you I feel you
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door

And you’re here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime

And never let go until we’re gone
Love was when I loved you

One true time I hold to
In my life we’ll always go on

Near, far wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door

And you’re here in my heart
And my heart will go on and on
You’re here there’s nothing I fear

And I know that my heart will go on
We’ll stay forever this way

You are safe in my heart
And my heart will go on and on

every night in my dreams song lyrics Telugu :

ఎవ్రీ నైట్ ఇన్ మై డ్రీమ్స్
ఐ సీ యు ఐ ఫీల్ యు
దట్ ఈజ్ హౌ ఐ నో యు గో ఆన్

ఫార్ ఎక్రాస్ ద డిస్టెన్స్
అండ్ స్పేసెస్ బిట్వీన్ అజ్
యు హావ్ కమ్ టు షో యు గో ఆన్

నియర్ ఫార్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్
ఐ బిలీవ్ దట్ ద హార్ట్ డజ్ గో ఆన్
ఒన్స్ మోర్ యు ఓపెన్ ద డోర్

అండ్ యు’ర్ హియర్ ఇన్ మై హార్ట్
అండ్ మై హార్ట్ విల్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్

లవ్ కెన్ టచ్ అజ్ వన్ టైమ్
అండ్ లాస్ట్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైమ్
అండ్ నెవర్ లెట్ గో అంటిల్ వీ ఆర్ గాన్

లవ్ వాజ్ వెన్ ఐ లవ్డ్ యు
వన్ ట్రూ టైం ఐ హోల్డ్ యు
ఇన్ మై లైఫ్ వి విల్ ఆల్వేస్ గో ఆన్

నియర్ ఫార్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్
ఐ బిలీవ్ దట్ ద హార్ట్ డజ్ గో ఆన్
ఒన్స్ మోర్ యు ఓపెన్ ద డోర్

అండ్ యు’ర్ హియర్ ఇన్ మై హార్ట్
అండ్ మై హార్ట్ విల్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్
యు ఆర్ హియర్ దేర్ నథింగ్ ఐ ఫియర్

అండ్ ఐ నో దట్ మై హార్ట్ విల్ గో ఆన్
వి విల్ స్టే ఫర్ ఎవర్ దిస్ వే

యు ఆర్ సేఫ్ ఇన్ మై హార్ట్
అండ్ మై హార్ట్ విల్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్

Leave a Reply