Janani Song Lyrics – RRR (2021)

Janani Song Lyrics, rrr జనని ప్రియా భారత జనని lyrics penned by keeravaani song sung by singer M. M. Keeravaani, Chorus music composed by keeravaani

Song Credits:
Song Name: JANANI
Music : M. M. Keeravaani
Lyrics: M. M. Keeravaani
Singers: M. M. Keeravaani, Chorus
Label Credits – T-Series Telugu

Janani Song Lyrics – RRR (2021)

Janani-Song-Lyrics-RRR-2021

Janani Song Lyrics Telugu

జనని ప్రియా భారత జనని
జనని

నీ పాద ధూళి తిలకంతో
భారం ప్రకాశం అవని

నీ విష్కళం గజ చరితం
నా సుప్రభా బతం అవని

జనని

ఆ నీలి నీలి గగనం
శత విషపులింగం మాయమై

ఆ అవ్ఞమృదగం ధనులే
హరి దశ గజ్జ నములై

ఆ విశ్వ నాయు నా సేద తీర్చు
నీ లాలి జ్వాల అవని

జనని

Janani Song Lyrics English

Janani priya bharatha janani
janani

nee paadha dhuli thilakamtho
bharam prakasham avani

nee vishkalam gaja charitham
naa suprabha batham avani

janani

aa neeli neeli gaganam
shatha vishpulingam mayamai

aa avnamrudhagam dhanule
hari dasha gajja namulai

aa viswa nayu naa seda thirchu
nee laali jwaala awani

Janani

Leave a Reply