Raghupati raghav raja ram Lyrics – saaraalyrics.com

Raghupati Raghav Raja Ram lyrics ,Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Sitaram, Sitaram
Bhaj Pyare Mana Sitaram

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Ishwar Allah Tero Nam
Sabako Sanmati De Bhagawan

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Mukhmen Tulsi Ghatamen Ram
Jab Bolo Tab Sitaram

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Hathose Karo Gharka Kam
Mukhase Bolo Sitaram

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Kaushalyaka Vhala Ram
Dashrathjika Pyara Ram

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram

Bansivala Hay Ghanshyam
Dhanushya Dhari Sitaram

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram…

Leave a Reply