Scam 1992 Theme Song Lyrics – Saaraalyrics

Scam 1992 Theme Song Lyrics from the Series of Scam 1992 The Harshad Meheta Story,Scam 1992 The Harshad Meheta Story

Total Credits : Sony Network

Scam 1992 Theme Song Lyrics

Eaaaaa…..Eaaaaa
Eaaaaa…..Eaaaaa

(Music)

Hilade Sarse

Eaaaaa…Eaaaaa (Haaahhh)
Eaaaaa…Eaaaaa (Haaaahhh)

Hilade Sarse

Eaaaaa…Eaaaaa (Haaahhh)
Eaaaaa…Eaaaaa (Haaaahhh)

Hilade Sarse

(Music)

Hilade Sarse
Eaaaaa…..Eaaaaa

Hilade Sarse
Eaaaaa…..Eaaaaa

Leave a Reply