What a Ammayi Song Lyrics – Lover

What a Ammayi Lyrics Song – Lover

What a Ammayi Song – Lover
Song Credits :
Movie Lover
Song Lyrics What A Ammayi
Lyrics Shree Mani
Singer Sonu Nigam
Music Director Arko Pravo Mukherjee
Julièt Ni Choodaganè Romèo èy Maikam Lo Munigi Tèlèno…
Nakèy Tèlusuroo  Maikam Kaadhu Roo Adi Pèrantu Lèni Mayaroo..
Amèrican Ni Chudaganè Sèlimè èy Lokam Lo Adugu Pèttèro…
Nakè Tèlusuroo Lokam Kaadhu Roo Adi èinkèdho Kotha Placè Roo…
What A Ammayi What A Ammayi Naku First Look Lonèy Nachèroo…
Whitè Drèss Vèysila Soodhi Mandhu Guchila Whitè Wash Nannè Chèsèroo…
What A Ammayi What A Ammayi First Timè Naa Pulsè Touch Chèysèroo…
Pètrol Pricè La Dollar High Ratè La Na Hèart Bèat èy Pènchèroo…
Yèhè Nèla Mèèdha Unna Nannu Flight La Mabbulo èygara Vèsèroo…
Tananèy Chudandhi Tanatho Nadavandhi Na Padham Mata Vinadhu Roo…
Arèy Kallu Munthalo Padda Kothila Na Gundèy Ganthulèsèrooo…
Innallu Lèdhèy Nalo èè Allari Inthalonè èntha Marèroo…
What A Ammayi What A Ammayi Poola Kodavalallèy Nannu Kosèroo…
Vodka Whiskèy Lani Raw Ga Tagèsina Rakasi èykka Nèèdhu Roo…
What A Ammayi What A Ammayi Luck Bandi Kick Start Chèysèroo..
Naa Vèygam Tèliya Lèdhu Roo…
èishtamyna Chocalatè Immanè Pasivadi Godavalaa…
Tanani èimmantu Takindhi Gundè Nannè Thèga Champuthundhi Roo…
Yèhè Aksharam Mukka Rani Yèdava Ni Kavi Laaga Marchutundhilaa…
Na Vontari Tanam Ila Mèntal Yèkki Poyèla Nannu Odili Paripoyèrooo…
What A Ammayi What A Ammayi Calorièè Lo Hèat Pènchuthundhirooo…
Words-U Lo Valapu Ni Kiloo Lèkka Kaipu Ni Kalipi Naaku Pamputhundhi Roo…
What A Ammayi What A Ammayi Prathi Dhaniki Kolatha Okati Undhi Roo…
Bhavam Lèni Kavitha La Bhavam Lèyni Bhavitha
 La Na Lifè Yè Marchèsindhi Roo

Leave a Reply